AVÍS LEGAL

Per favor, llegiu tots els apartats d’aquest avís legal abans d’utilitzar aquest lloc web. Les condicions següents són vinculants per a qualsevol usuari d’aquest.

D’acord amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web.

La raó d’aquest text és explicar-vos d’una manera detallada les funcionalitats d’aquesta web i aportar-vos aquella informació relacionada amb el titular de la web i la finalitat dels continguts que hi ha inclosos.

 

DADES IDENTIFICACIÓ

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei del lloc web https://addaalicante.es/ i us informa d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, dels extrems següents:

Titular: FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA AUDITORI DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT (d’ara endavant ADDA)

NIF: G54526645

Domicili: Avinguda de Xixona, núm. 5, 03010, Alacant (Alacant)

Correu Electrònic: adda@diputacionalicante.es

Dades d’inscripció en el Registre de Fundacions: inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 198 (A) amb caràcter cultural amb data dos de febrer de dos mil onze.

ADDA pretén a través del seu lloc web donar a conèixer l’activitat que fa de foment, divulgació i promoció d’activitats musicals, arts escèniques, artístiques i culturals, i també oferir la possibilitat de fer la compra d’entrades i posar-se en contacte amb nosaltres.

Aquest document té per objectiu establir els termes i les condicions generals d’ús del lloc web. Els termes i les condicions generals són d’acceptació i compliment obligats per part de tots els usuaris que en vulguen fer ús.

 

ÚS DEL LLOC WEB I OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES

Les persones usuàries es comprometen a utilitzar el lloc web, el contingut i els serveis, sense contravenir la legislació vigent, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesives contra l’ADDA o un tercer, que, de qualsevol forma, puguen causar perjudici o impedir l’ús normal del lloc web.

L’ADDA garanteix que els continguts i els serveis que ofereix el portal respecten el principi de dignitat de la persona, de protecció de la joventut i la infància, de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre aspecte personal i social.

Aquestes Condicions Generals d’Ús del lloc web no confereixen a les persones usuàries cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts del lloc web diferents dels que hi ha expressament previstos ací.

Els continguts (informació, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.) arreplegats en el portal, són propietat d’ADDA o aquesta es troba degudament autoritzada per a la difondre’ls pels legítims titulars d’aquestes.

ADDA es compromet a no fer publicitat enganyosa i, per tant, queda prohibit:

L’ús per a tota mena de finalitats comercials o publicitàries, diferents dels estrictament permesos.

La seua reproducció, publicació, distribució o modificació, total o parcial tret que es compte amb l’autorització prèvia i per escrit dels titulars legítims o siga legalment permès.

Qualsevol vulneració dels drets d’ADDA o dels seus legítims titulars sobre aquests.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les persones usuàries reconeixen i accepten que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el lloc web pertanyen a ADDA o aquesta es troba degudament autoritzada per a difondre’ls en aquest lloc web.

En el cas que algun usuari o alguna usuària o una tercera persona consideren que s’ha produït una violació dels legítims drets de propietat intel·lectual d’aquesta per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a ADDA i indicar:

Les dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació siga presentada per una tercera persona diferent de la persona interessada.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seua ubicació en el Web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

ENLLAÇOS

Aquest lloc web proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de terceres persones.

L’únic objectiu dels enllaços és proporcionar a la persona usuària la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. ADDA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguen derivar-se a la persona usuària per l’accés a aquests enllaços.

La persona usuària que es propose establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita. L’establiment de l’enllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre l’ADDA i el propietari del lloc en què s’establisca l’enllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part d’ADDA dels continguts o els serveis d’aquests.

El lloc web en què s’establisca l’enllaç no contindrà cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ADDA, excepte els autoritzats expressament.

MODIFICACIÓ UNILATERAL I DURACIÓ

ADDA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la presentació i la configuració del lloc web, com també aquest Avís Legal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ADDA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren implicar a causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web i/o dels seus serveis o continguts.

L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els serveis o els continguts d’aquest, per part de les persones usuàries.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

ADDA, com arreplega en la “POLÍTICA DE PRIVACITAT” que podeu consultar en aquest lloc web, ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que tracta i gestiona, i ha incorporat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per a garantir-ne la confidencialitat, evitar-ne el mal ús, pèrdua, alteració, accés no autoritzat i robatori.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que hi ha desenvolupades en aquest, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquests, els jutjats i els tribunals del domicili del demandant que s’identifique com a consumidor, en cas contrari els jutjats i tribunals competents seran els de la ciutat d’Alacant a Espanya.

CONTACTE

En cas que qualsevol persona usuària tinguera cap dubte sobre aquest avís legal o qualsevol comentari sobre aquest pot dirigir-se a adda@diputacionalicante.es o enviar una comunicació escrita a l’adreça que consta en l’encapçalament.