AVISOS

L’ADDA suspén el seu programa d'activitats de gener davant les noves restriccions per la incidència de la COVID-19

8 de gener de 2021

L’Auditori de la Diputació d’Alacant, ADDA, ha sigut pioner a dur a terme activitats, celebrant, entre altres, el primer concert simfònic a Espanya, sempre amb la major seguretat per al seu públic, sent per això reconegut com el primer auditori de la península a rebre el segell de Turisme Segur i la Q de Qualitat Turística en Gestió d’Espais Escènics i Esdeveniments Professionals. Ara, i davant les noves restriccions per part de les autoritats competents degudes a l’augment de casos positius per coronavirus COVID-19 a la Comunitat Valenciana, creiem que és moment d’exercir una acció de responsabilitat col·lectiva, sempre pensant en la seguretat del nostre públic i dels nostres equips i visitants. Per tot això es suspendrà l’activitat presencial a l’auditori durant la resta del mes de gener, esperant una ràpida millora de la situació actual i podent així restablir l’activitat amb la major seguretat possible.

Concerts afectats:

8 de gener de 2021: VII CICLE JOVES INTÈRPRETS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT. BSMA.

9 de gener de 2021: IX CICLE DE GUITARRA. DAVID RUSSELL.

18 de gener de 2021: CONCERT CONSERVATORI SUPERIOR MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ

22 de gener de 2021: ORQUESTRA DEL TEATRE MARIINSKY / GERGIEV

23 de gener de 2021: ORQUESTRA DEL TEATRE MARIINSKY & ADDA SIMFÒNICA / GERGIEV.

24 de gener de 2021: CONCERT DE LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL D’ALACANT. BSMA.

25 de gener de 2021: CONCERT CONSERVATORI SUPERIOR MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ

26 de gener de 2021: CONCERT CONSERVATORI JOSÉ TOMÁS D’ALACANT.

30 de gener de 2021: ORQUESTRA DE DRESDNER/ GONZÁLEZ.

31 de gener de 2021: CONCERT DE LA BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL D’ALACANT. BSMA.

Queda afectada també l’activitat d’ADDA·SIMFÒNICA, així com l’activitat professional/congressual a l’Auditori.

Publicarem pels canals habituals de comunicació, Web i xarxes socials, les noves dates o en defecte d’això, cancel·lacions de cada concert.

Les entrades adquirides podran ser guardades per a posteriors dates o sol·licitar la devolució de l’import en taquilla.adda@diputacionalicante.es

ADDA ALACANT

ÀREA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

RESOLUCIÓ del 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

1.2. No tindran consideració d’esdeveniments i activitats a l’efecte d’aquest punt, aquells actes culturals inclosos en la programació ordinària, habitual dels locals i establiments culturals i artístics com a teatres, cinemes, auditoris de música, centres culturals, sales de concerts, sales d’exposicions, sales de conferències i altres espais de naturalesa anàloga l’activitat ordinària de la qual siga cultural i que compten amb protocols suficients per al desenvolupament de la seua activitat, així com la celebració de proves selectives o exàmens realitzats per organismes oficials o centres educatius.


21. Mesures relatives a cinemes, cinemes d’estiu, autocinemes, teatres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionals, sales d’arts escèniques, circs.

21.1. En els establiments que ordena aquest punt, l’aforament màxim és del 50%, amb públic assegut. I no es permet la consumició.

21.6. No es permet l’intercanvi d’objectes amb el públic.

21.7. L’organització ha de disposar d’un pla de contingència Covid-19.


1.5. Esdeveniments culturals.
Les activitats nadalenques tradicionals que es celebren en cinemes, teatres, auditoris, carpes de circ o similar es realitzaran respectant l’aforament previst en aquesta resolució, en el punt 21 del resolc primer d’aquesta resolució, relatiu a «Mesures relatives a cinemes, cinemes d’estiu, autocinemes, teatres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionals, sales d’arts escèniques, circs».


ESPECÍFICAMENT SOBRE CONGRESSOS:

Primer. Acordar les següents mesures addicionals per sectors i altres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana:

1. Mesures sobre esdeveniments o activitats amb concentració de persones.

La celebració de seminaris, congressos, assemblees, jornades i altres activitats d’aquestes característiques que es celebren en locals l’activitat ordinària de les quals siga la d’albergar aquest tipus de trobades, no seran considerats esdeveniments.

18. Mesures relatives a pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos i altres establiments i instal·lacions similars, incloent les instal·lacions firals.

18.1. Es recomana la realització telemàtica de tota mena de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències.

18.2. La celebració dels mateixos que s’organitzen de manera presencial, promoguts per qualsevol entitat de naturalesa pública o privada, es durà a terme sense superar en cap cas el 50% de l’aforament en cadascun dels pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana.
No s’autoritza serveis d’hostaleria ni restauració en aquesta mena d’esdeveniments.


INFORMACIÓ IMPORTANT.


Seguint les normatives vigents establides per les autoritats sanitàries per a prevenció de la COVID- 19 , s’informa al públic assistent a les activitats de l’ADDA, que resulta obligatori en tot moment l’ús de la màscara en totes les sales i que ha de mantindre’s necessàriament la distància mínima interpersonal de 1,5m. entre les persones no convivents.

Tenint en consideració l’anterior, es comunica que les sales no superaran el 75% del seu aforament.

Així mateix s’informa al públic de la necessitat de realitzar tant l’entrada com l’eixida a l’espectacle de manera escalonada, mantenint sempre la distància interpersonal. A aquest efecte l’obertura de portes es realitzarà amb l’antelació suficient per a escalonar aquesta entrada.

Gràcies per la seua col·laboració.