PERFIL CONTRACTANT

  • Nom: Fundació de la Comunitat Valenciana Auditori de la Diputació d’ Alacant, ADDA.
  • NIF: G-54526645
  • Direcció: Avinguda de Jijona, n.º 5, 03010, Alacant
  • Correu electrònic: adda@diputacionalicante.es