convocatorias

ADDA JOVE SIMFÒNICA

5 de juliol de 2021

Segon anunci llesta d'aspirants que han superat les proves selectives

5 de juliol de 2021.

Llista d'aspirants que han superat les proves selectives.

30 de juny de 2021

Anunci llesta d'aspirants a les audicions

29 de juny de 2021

Composició comissió de valoració per a les proves selectives per a la formació de ADDA·JOVE SIMFÒNICA

29 de juny de 2021

Dates proves selectives per a la formació de ADDA·JOVE SIMFÒNICA

4 de juny de 2021

Bases audicions ADDA·JOVE SIMFÒNICA