convocatorias

InstrumentistEs ADDA Simfònica

14 d'agost de 2023

ANUNCI ASPIRANTS SELECCIONATS SEGONS ESPECIALITAT.

14 d'agost de 2023

ANUNCI PROCÉS SELECCIÓ AUDICIONS VIOLA DESERTA.

7 d'agost de 2023

ANUNCI LLISTA D'ASPIRANTS QUE PASSEN A LA SEGONA RONDA DE LES AUDICIONS EN L'ESPECIALITAT DE VIOLA.

31 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LES AUDICIONS EN L'ESPECIALITAT DE VIOLÍ AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA

30 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ASPIRANTS QUE PASSEN A LA SEGONA RONDA DE LES AUDICIONS EN L'ESPECIALITAT DE VIOLÍ

20 de juliol de 2023

ANUNCI AL·LEGACIONS AUDICIONS VIOLA

20 de juliol de 2023

ANUNCI AL·LEGACIONS AUDICIONS VIOL

18 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LES AUDICIONS EN L'ESPECIALITAT D'OBOÉ AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA

18 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LES AUDICIONS EN L'ESPECIALITAT DE TROMPA AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA

18 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ASPIRANTS QUE PASSEN A LA SEGONA RONDA DE LES AUDICIONS EN L'ESPECIALITAT D'OBOÉ

17 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ASPIRANTS QUE PASSEN A LA SEGONA RONDA DE LES AUDICIONS DE TROMPA

14 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ADMESOS A LA SEGONA FASE DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (AUDICIONS) EN L'ESPECIALITAT DE VIOLÍ

11 de juliol de 2023

ANUNCI AL·LEGACIONS A LES AUDICIONS

10 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ADMESOS A LES AUDICIONS DE VIOLA

5 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ADMESOS A LES AUDICIONS DE TROMPA

5 de juliol de 2023

ANUNCI LLISTA D'ADMESOS A LES AUDICIONS D'OBOÉ

26 de juny de 2023

ANUNCI COMPOSICIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ D'INSTRUMENTISTES PER A FORMAR PART DE ADDA·SIMFÒNICA, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL. DATA, HORA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES AUDICIONS.

19 de juny de 2023

ANUNCI COMPOSICIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ D'INSTRUMENTISTES PER A FORMAR PART DE ADDA·SIMFÒNICA, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

1 de juny 2023

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE MÚSICS/INSTRUMENTISTES DE ADDA·SIMFÓNICA.

23 de decembre de 2020

ANUNCI BORSA DE TREBALL

10 de decembre de 2020

ANUNCI LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D'AUDICIÓ EN LES SEGÜENTS ESPECIALITATS

12 de novembre de 2020

ANUNCI INICI PROCÉS AUDICIÓ

24 de septembre de 2020

ANUNCI DESENVOLUPAMENT PROCÉS SELECCIÓ AUDICIONS

28 d'abril de 2020

ANUNCI RECTIFICACIÓ APTE VIOLONCEL

26 de març de 2020

ANUNCI 2a LLISTA D'APTES VIOLA VIOLONCEL I TROMPA

16 de març de 2020

AJORNAMENT AUDICIONS

06 de març de 2020

ANUNCI 2a LLISTA D'APTES VIOLÍ

06 de març de 2020

ANUCI APTES CONTRABAIX

06 de març de 2020

ANUNCI APTES TROMPA

04 de març de 2020

ANUNCI APTES CLARINET

04 de març de 2020

ANUNCI APTES VIOLA

04 de març de 2020

ANUNCI APTES VIOLONCEL

26 de febrer de 2020

ANUNCI APTES VIOLÍ

29 de gener de 2020

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA SELECCIÓ INSTRUMENTISTES ADDA·SIMFÒNICA

30 de decembre de 2019

PUBLICACIÓ BASES INSTRUMENTISTES