convocatorias

Personal adda

23 de maig de 2023

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS ASPIRANTS APROVATS, AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ.

16 de maig de 2023

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS ASPIRANTS CONVOCATS A L'ENTREVISTA PERSONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN AQUESTA.

12 de maig de 2023

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS CINC ASPIRANTS AMB MAJOR PUNTUACIÓ.

28 d'abril de 2023

ANUNCI COMPOSICIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL SEGON EXERCICI AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA.

29 de març de 2023

ANUNCI COMPOSICIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PRIMER EXERCICI AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA.

9 de març de 2023

ANUNCI COMPOSICIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. DATA, HORA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PRIMERA PART DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ (QÜESTIONARI).

27 de febrer de 2023

ANUNCI COMPOSICIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA.

16 de febrer de 2023

LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA.

4 de gener de 2023

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ D'UN AJUDANT D'ESCENARI, RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. ASPIRANT SELECCIONAT AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ.

27 de decembre de 2022

COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS. VALORACIÓ FINAL DE LA FASE DEL CONCURS.23 de decembre de 2022

ANUNCI RELACIÓ DELS ASPIRANTS CONVOCATS A L'ENTREVISTA PERSONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ (TERCERA PART) PER A LA SELECCIÓ D'UN AJUDANT D'ESCENARI, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA, AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN AQUESTA.

19 de decembre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS ASPIRANTS CONVOCATS A L'ENTREVISTA PERSONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN AQUESTA

19 de decembre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ D'UN AJUDANT D'ESCENARI, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA RESERVA. PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS ASPIRANTS EN LA SEGONA PART (VALORACIÓ CURRICULUM VITAE). DATA, HORA I LLOC DE REALITZACIÓ DE L'ENTREVISTA

15 de decembre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS CINC ASPIRANTS AMB MAJOR PUNTUACIÓ.

13 de decembre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS ASPIRANTS AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LA VALORACIÓ DE MÈRITS.

13 de decembre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ D'UN AJUDANT D'ESCENARI, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA PIMERA PART (SUPÒSIT TEORICOPRÀCTIC) AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA.

30 de novembre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL SEGON EXERCICI AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA.

29 de novembre de 2022

DATA, HORA I LLOC DE REALITZACIÓ DEL SUPÒSIT TEORICOPRÀCTIC. ANUNCIE LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ D'UN AJUDANT D'ESCENARI, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA.

29 de novembre de 2022

RESOLUCIÓ LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ D'UN AJUDANT ESCENARI, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA.

15 de novembre de 2022

PLANTILLA RESPOSTES PRIMER EXERCICI.
15 de novembre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. RELACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PRIMER EXERCICI AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA.

4 de novembre de 2022

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ D'UN AJUDANT D'ESCENARI, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA.

20 d'octubre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA. DATA, HORA I LLOC DE REALITZACIÓ DEL TEST DE CONEIXEMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

13 d'octubre de 2022

LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS. EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA

13 d'octubre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN TÈCNIC JURÍDIC. ASPIRANT SELECCIONADA AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ.

11 d'octubre de 2022

RESOLUCIÓ LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA.

5 d'octubre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN TÈCNIC JURÍDIC. PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS ASPIRANTS EN LA SEGONA PART (VALORACIÓ DE MÈRITS).

27 de setembre de 2022

ANUNCI COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN TÈCNIC JURÍDIC. RELACIÓ D'ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL SEGON EXERCICI

26 de setembre de 2022

RECTIFICACIÓ ANUNCI LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA

22 de setembre de 2022

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA

22 de setembre de 2022

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA

22 de setembre de 2022

ANUNCI COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS20 de setembre de 2022

ANUNCI COMPOSICIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ D'UNA LLISTA DE RESERVA

16 de setembre de 2022

ANUNCI - COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN TÈCNIC JURÍDIC. RELACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PRIMER EXERCICI DE LA PRIMERA PART AMB INDICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA

26 de juliol de 2022

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS ASPIRANTS EN EL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ D'UN TÈCNIC JURÍDIC, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


5 de juliol de 2022

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ D'UN TÈCNIC JURÍDIC, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

5 de juliol 2022

ANUNCI PER A LA COMPOSICIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ D'UN TÈCNIC JURÍDIC, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

1 de decembre de 2021

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS

16 de novembre de 2021

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN TÈCNIC JURÍDIC

21 de gener de 2022

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE SERVEIS

21 de gener 2022

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN AJUDANT D'ESCENARI