CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

INTRODUCCIÓ

Aquest document estableix les condicions per les quals es regeix l’ús de la web https://www.addaalicante.es/ i la compra de productes oferits en aquesta.

Us demanem que llegiu atentament aquestes Condicions, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat abans d’usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través d’aquesta consentiu quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Contractació i per les nostres Polítiques de Privacitat, per la qual cosa, si no esteu d’acord amb tot el que disposen les Condicions Generals de Contractació i amb les Polítiques de Privacitat, no heu d’usar aquesta pàgina web.

Si teniu cap pregunta relacionada amb les Condicions Generals de Contractació o les Polítiques de Privacitat, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de les vies de contacte indicades en el punt següent.

LES NOSTRES DADES

La venda d’articles a través d’aquesta pàgina web està feta per part de FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA AUDITORI DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT ADDA, societat espanyola amb domicili en Avinguda de Xixona, núm. 5,03010, Alacant (Alacant), i G54526645, amb telèfon 965 91 91 00 i correu electrònic adda@diputacionalicante.es

LES VOSTRES DADES I LES VOSTRES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

Les dades personals que ens faciliteu, seran tractades d’acord amb el que estableixen les Polítiques de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web, consentiu el tractament d’aquesta informació i dades i, al seu torn, declareu que tota la informació o les dades que ens faciliteu són veraces i es corresponen amb la realitat.

ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En fer ús d’aquesta pàgina web i fer comandes a través d’aquesta, us comprometeu a:

 • Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a fer consultes o comandes legalment vàlides.
 • No fer cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es poguera considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.
 • Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta. Així mateix, consentiu que podrem fer ús d’aquesta informació per a posar-nos en contacte amb vosaltres si és necessari. Si no ens faciliteu tota la informació que necessitem, no podrem cursar la vostra comanda. En fer una comanda a través d’aquesta pàgina web, declareu que sou major de 18 anys i que teniu capacitat legal per a fer contractes.

 

 

 

DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Les entrades es trobaran disponibles en la pàgina web fins a 2 hores abans de l’inici de l’esdeveniment.

COM FER UNA COMANDA

Per a fer una comanda haureu de seguir el procediment de compra en línia, triar, en primer lloc, les entrades, seleccionar les butaques disponibles, emplenar els camps obligatoris relatius a les dades identificatives del comprador i confirmar la compra.

Seguidament, rebreu un correu electrònic que farà de justificant recepció de la vostra comanda.

Podreu descarregar-vos les entrades a través de Passbook (fent clic en l’enllaç de les entrades); mitjançant la descàrrega en PDF de les entrades que s’afig en un enllaç en el correu rebut; codi QR; o en la taquilla de l’Auditori de la Diputació d’Alacant amb la presentació del vostre DNI.

MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Si detecteu que s’ha produït un error en introduir les vostres dades personals podreu modificar-les dirigint-vos al servei d’atenció al client a través del telèfon 965 91 91 00, o de l’adreça de correu electrònic taquilla.adda@diputacionalicante.es, com també exercir el dret de rectificació previst en la nostra Política de Privacitat.

Aquesta web mostra finestres de confirmació en diversos apartats del procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d’aquests apartats no s’han proporcionat correctament. Així mateix, aquesta pàgina web ofereix els detalls de totes les entrades que hàgeu afegit a la vostra cistella durant el procés de compra, de manera que, abans de fer el pagament, podreu modificar les dades de la comanda. Si detecteu un error en la comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haureu de posar-vos en contacte de manera immediata amb el nostre servei d’atenció al client, en el telèfon o en l’adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per a esmenar l’error.

PAGAMENT

La forma de pagament de les compres se seleccionarà durant el procés de compra i el pagament, segons la forma triada, es farà a la finalització del procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització d’aquest.

Les formes de pagament admeses són les següents:

Es farà a través de la passarel·la de pagament del Banc Sabadell (Instant Tiquet)

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla.

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment d’acord amb l’article concret de què es tracte. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i els aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

El client podrà descarregar la factura de les compres fetes accedint amb la seua clau d’usuari o usuària a l’historial de comandes. No obstant això, el client pot sol·licitar en qualsevol moment que se li remeta una còpia de la factura corresponent per mitjans telemàtics o en paper, a la seua elecció.

GARANTIES

La garantia contractual oferida és la que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general per a la defensa dels clients i els usuaris.

RESPONSABILITAT

Tret que expressament es dispose el contrari en aquestes Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra de les entrades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Reconeixeu i consentiu que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o els continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per a l’ús d’aquests. Podreu fer ús d’aquest material únicament en la forma en què us ho autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per a l’ús d’aquests. Això no us impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per a copiar la informació sobre la vostra comanda o les dades de contacte.

VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No heu de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en aquesta de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu.

No heu de tractar de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web.

Us comprometeu a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria tenir aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb aquestes per a descobrir la identitat de l’atacant.

Així mateix, en cas d’incompliment d’aquesta clàusula, deixareu immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que puga afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts d’aquesta o als que aquesta redirigisca.

 

 

ENLLAÇOS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web continga enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços seran facilitats únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivats de l’ús d’aquests.

COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que us enviem siguen per escrit, no obstant això, mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, accepteu que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguen electròniques.

Ens posarem en contacte amb vosaltres per correu electrònic o us facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web.

A efectes contractuals, consentiu a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeixeu que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que us enviem electrònicament compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els vostres drets reconeguts per llei.

NOTIFICACIONS

D’acord amb el que es disposa en la clàusula anterior i tret que s’estipule el contrari, us podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal que ens heu facilitat a l’hora de fer una comanda.

S’entendrà que les notificacions han sigut rebudes i han sigut correctament fetes en el mateix instant en què es pengen en la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta.

ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables de cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquesta siga deguda a esdeveniments ocasionats per causes de força major.

Les causes de força major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estiga fora del nostre control raonable i entre d’altres, els següents:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S’entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continue, i disposarem d’una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que dure la causa de força major.

Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitze la causa de força major o per a trobar una solució que ens permeta complir amb les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

RENÚNCIA

La falta de requeriment per part nostra del compliment estricte per part vostra d’alguna de les obligacions que heu assumit en virtut d’un contracte o d’aquestes Condicions o la falta d’exercici per part nostra dels drets o les accions que ens pogueren correspondre d’acord amb aquest contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni us exonerarà a vostè de complir amb aquestes obligacions.

Cap renúncia per part nostra a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions. Cap renúncia per part nostra a alguna d’aquestes Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, llevat que s’establisca expressament que és una renúncia i es formalitze i us siga comunicat a través dels diferents mitjans de contacte que ens vau facilitar.

NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna d’aquestes Condicions o alguna disposició d’un contracte, foren declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que queden afectats per aquesta declaració de nul·litat.

EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Ens reservem la facultat de modificar aquests Termes i Condicions. Us mantindrem informats dels canvis substancials fets en aquests. Aquests no tindran caràcter retroactiu i, excepte possibles excepcions segons el cas concret, seran aplicable després de 10 dies de la data de la publicació en l’avís corresponent. Si no esteu d’acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem que no feu ús de la nostra pàgina web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Aquestes Condicions Generals, estan subjectes i es regiran d’acord amb el que disposen les lleis d’Espanya, en particular en:

 • La Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació,
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries,
 • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual deroga la directiva 95/46/CE,
 • Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del consumidor.

COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us demanem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments, com també qualsevol consulta, queixa o reclamació a través del nostre correu electrònic o telèfon de contacte indicats en la Clàusula 2 d’aquestes Condicions Generals de Contractació.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a la disposició de les persones consumidores i usuàries. podeu sol·licitar-los telefonant al 965 91 91 00 o a través del nostre correu electrònic de contacte.

Les vostres queixes i reclamacions davant del nostre Servei d’Atenció al Client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes. Així mateix, quedaran registrades amb una clau identificativa que posarem en el vostre coneixement i us permetrà fer-ne un seguiment. Si com a consumidors considereu que els vostres drets han sigut vulnerats, podeu dirigir-nos les vostres queixes a través de l’adreça de correu electrònic adda@diputacionalicante.es amb la finalitat de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En aquest sentit, si l’adquisició entre vosaltres i nosaltres s’ha ha tingut lloc en línia a través del nostre lloc web, d’acord amb el Reglament Núm. 524/2013 de la UE, us informem que teniu dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de la direcció

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ÉS