politica de calidad adda

POLÍTICA DE QUALITAT

Fundació CV ADDA és una organització de caràcter cultural amb la finalitat de foment, divulgació i promoció d’activitats musicals, arts escèniques, artístiques i culturals, a través de concerts, representacions artístiques i filharmòniques i organització de simposis, exposicions i conferències de caràcter sociocultural. L’abast de l’activitat és:

 

               Gestió d’espais escènics i events professionals.

Les activitats que desenvolupa la Fundació persegueixen l’acompliment dels següents fins:

  1. Exposició i divulgació de la música i de les arts escèniques, especialment aquelles que compten amb major arrelament i tradició a la Comunitat Valenciana.
  2. Realització d’activitats, actuacions, divulgatives o projectes de tot tipus encaminades a la difusió, foment, divulgació de la música i les arts escèniques.
  3. Recolzament i contribució al coneixement, en tots els àmbits, de l’Auditori Provincial d’Alacant, promovent totes  les accions en els termes més amples que hi tinguen relació.
  4. Foment i impuls de la participació directa o indirecta en les activitats o projectes de la Fundació de qualsevol persona natural o jurídica, pública o privada.

El compliment d’aquestes finalitats s’efectuarà mitjançant el desenvolupament de l’assessorament cultural i tècnic relatiu al conjunt d’activitats i continguts expositius de l’Auditori Provincial d’Alacant, i l’organització d’exposicions, reunions, conferències, seminaris, congressos, cursos i altres actes similars.

La Direcció, convençuda que per garantir l’èxit de l’organització és imprescindible establir i desenvolupar un Sistema de Gestió, adquireix el compromís d’establir i desenvolupar aquest Sistema basat en la Norma ISO 9001 i els requisits Q del Sistema de Gestió d’Espais Escènics.

 

Les directrius generals de la política del sistema de gestió integrat són les següents:

  • Mantenir el compromís de millora contínua en l’eficàcia del Sistema de Gestió en els serveis prestats.
  • Assegurar la satisfacció dels nostres clients i parts interessades, comprometent-nos a comprendre les necessitats actuals i futures del client, satisfer els seus requisits i esforçar-nos a superar les expectatives de tots les parts interessades.
  • Complir amb els requisits del nostres clients, així com amb tots aquells de tipus legal i altres requisits d’aplicació en aquesta institució.
  • Millorar la qualificació del personal a través d’una formació continuada, així com motivar-lo per a augmentar la seua implicació en el sistema de gestió de la qualitat implantat.

 

Sent la gestió de la qualitat responsabilitat de tots els membres de la institució, la Direcció es compromet i assegura que aquesta Política de Qualitat siga entesa i acceptada pel personal que integra la Fundació CV ADDA.

 

                                                                            Alacant, 17 de juliol de 2020

 

                                                                        Signat. Direcció Fundació CV ADDA