convocatorias

Borsa de treball músics Adda simfònica

05 d'agost de 2022

AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL MÚSICS/ INSTRUMENTISTES PER A ADDA·SIMFÒNICA. RESULTATS AUDICIONS TROMBÓ TENOR

05 d'agost de 2022

AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL MÚSICS/ INSTRUMENTISTES PER A ADDA·SIMFÒNICA. RESULTATS AUDICIONS TROMPA

04 d'agost de 2022

AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL MÚSICS/ INSTRUMENTISTES PER A ADDA·SIMFÒNICA. RESULTATS AUDICIONS CONTRABAIX

04 d'agost de 2022

AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL MÚSICS/ INSTRUMENTISTES PER A ADDA·SIMFÒNICA. RESULTATS AUDICIONS DE VIOLÍ

29 de juliol de 2022

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS SEGONS INSTRUMENT PER A L'AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL MÚSICS/INSTRUMENTISTES PER A ADDA·SIMFÒNICA

28 de juliol de 2022

DATES AUDICIONS AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL ADDA·SIMFÒNICA

27 de juliol de 2022

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS SEGONS INSTRUMENT PER A L'AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL MÚSICS/INSTRUMENTISTES PER A ADDA·SIMFÒNICA

26 de juliol de 2022

COMPOSICIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL MÚSICS/INSTRUMENTISTES PER A ADDA·SIMFÒNICA

22 de juliol de 2022

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL MÚSICS/INSTRUMENTISTES PER A ADDA·SIMFÒNICA

07 de juliol de 2022

RECTIFICACIÓ D'ERROR DE L'ANUNCI PUBLICAT EN EL BOP, NÚMERO 126 DE DATA 6 DE JULIOL 2022, D'AMPLIACIÓ BORSES TREBALL MÚSICS/INSTRUMENTISTES PER AADDA·SIMFÒNICA

06 de juliol de 2022

BASES I CONVOCATÒRIA D'UN PROCÉS SELECTIU PER A L'AMPLIACIÓ DE LES BORSES DE TREBALL DE MÚSICS/INSTRUMENTISTES PER A ADDA·SIMFÒNICA

02 de gener de 2020

BASES BORSA DE TREBALL PUBLICADES

31 de juliol de 2020

ANUNCI COMPOSICIÓ COMISIÓ TÉCNICA DE VALORACIÓ BORSA DE TREBALL

10 d'agost de 2020

ANUNCI LLISTA D'ASPIRANTS BORSA DE TREBALL

10 d'agost de 2020

ANUNCI PROCÉS DE SELECCIÓ

01 de setembre de 2020

ANUNCI ASPIRANTS ADMESOS A les AUDICIONS

01 de setembre de 2020

ANUNCI INICI PROCÉS D'AUDICIÓ

17 de setembre de 2020

ANUNCI RELACIÓ D'ASPIRANTS APTES